Aktuelt

Aktuelt

Strategi for boligmarkedet

Regjeringen la fram sin «Strategi for boligmarkedet». Økt bruk av tilstandsrapporter ved boligsalg er ett av hovedpunktene i strategien https://www.regjeringen.no/contentassets/a33f408af00d4e37aa894556a241f137/strategi_boligmarkedet.pdf