Kjeller

Kjeller

Kjelleren – husets fundament

Grunnmuren er bokstavelig og på alle måter husets fundament. Derfor er det viktig å se nøye på den, både utvendig og innvendig. Hvordan ser den ut, hvordan er den bygd opp og av hva slags materialer?

Fra 1960-årene begynte man å benytte grunnmurspapp utvendig. Sjekk at det er gjort, og om det ligger tettelist på toppen så det kommer fuktighet mellom grunnmurspappen og selve grunnmuren.

Innvendig er det særlig viktig å se etter fuktighet langs hele grunnmuren, men spesielt i hjørnene. Se etter svertesopp, saltutslag og om pussen flasser av. Slike forekomster kan være tegn på fuktgjennomgang i grunnmuren, og eventuelt mangelfull drenering utvendig. Se også etter fuktskjolder eller andre svakheter på treverk i delevegger, hylleben eller liknende.

En kjeller trenger luftingsmuligheter, og de må brukes. Se etter at ventiler er åpne og fungerer. Hvis papirer som ligger i kjelleren blir fuktige og krøller seg, eller tekstiler får jordslag er dette et dårlig tegn. Mangler huset vanlig kjeller, så har det kanskje en krypkjeller. Spør alltid om denne er kontrollert, om du ikke kan få undersøkt selv.

Benytt vårt kontaktskjema dersom du har spørsmål knyttet til våre tjenester.