Mål og definisjoner

Mål og definisjoner

I arealmålingsreglene er det to begreper som har betydning ved markedsføring av boliger, primære rom (P-ROM) og sekundære rom (S-ROM). P-rommene er den viktige delen av boligen, oppholdsrom som stue, kjøkken, bad og soverom. S-ROM er uinnredede rom som kott og boder.

Bruksareal (BRA) og P-ROM skal alltid oppgis i salgsoppgaver og internettannonser. Når en bolig legges ut for salg skal det alltid opplyses hvor stort bruksarealet (BRA) er for hele boenheten og for hver etasje i boenheten. BRA er bruttoarealet minus den plassen som opptas av yttervegger. Det skal også oppgis hvor stor del av boligen P-rommene utgjør og hvilke rom som er tatt med i denne beregningen.

I plantegningen nedenfor anslås Bruksarealet til 96 kvm2. Når arealet for bod på 4 kvm2 (merket i grønt) trekkes fra, blir arealet for de primære rommene (merket i gult) P-ROM = 92 kvm2.

Gult viser P-ROM. Grønt viser S-ROM. Illustrasjon: Are Aakerøe

Sammenligne kvadratmeterpris

Det er P-rommene som er det viktigste grunnlaget når du vil sammenligne kvadratmeterprisen på to boliger som er til salgs.

Takstrapporten inneholder arealbegrepene Bruttoareal BTA og Bruksareal BRA. Bruksarealet er delt i P-ROM og S-ROM og det totale areal for disse. Bruttoarealet BTA er et utvendig mål som også omfatter arealet av ytterveggene. BTA oppgis ikke i salgsoppgaver og internettannonser. Derimot skal bruksarealet BRA for hver etasje oppgis samt spesifisert samlet areal for primærrommene og en oversikt over disse. (vist i gult i skjemaet nedenfor).

Eksempel på fremstilling av arealer i takstrapport

Arealene som står oppført i taksten gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. En eventuell bruksendring av rommene kan være avgjørende for om rommene er primære eller sekundære rom. I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM, men i mange tilfeller må takstmannen bruke skjønn. Dette betyr at rommene kan defineres både som P-ROM eller S-ROM avhengig av bruken. Ved tvil om rom egner seg for varig opphold pga. for eksempel ombygging eller skade – skal takstmannen alltid legge inn forklarende tekst i takstrapporten.

Romfordeling

Taksten inneholder en tabell som viser en spesifisering av P-rommene og S-rommene for hver etasje. I markedsføringen av boligen skal P-rommene spesifiseres.

 

732859f3e4-Forbrukerinfo_areal_p_s
11e7dc6ea3-Forbrukerinfo_areal_fremst
69a3cda9d4-Forbrukerinfo_areal_romfordeling

Benytt vårt kontaktskjema dersom du har spørsmål knyttet til våre tjenester.