Førsteinntrykket

Førsteinntrykket

Du bør først og fremst se på bygningens alder, og vær klar over at det kan være stor forskjell på eldre og nyere konstruksjoner og på byggemetoder og byggeskikk.

Generelt kan man si at det er større mulighet for svikt i en eldre konstruksjon enn i en nyere. Alle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner har sin levetid, og det er naturlig at svikt oppstår når denne levetiden er omme.

Det du bør se etter og vurdere

1. Det generelle vedlikeholdet forteller mye om hvordan selgers interesse for å ta vare på boligen har vært. Derfor er det viktig for kjøper å danne seg et generelt inntrykk av vedlikeholdet, både utvendig og innvendig.

2. Hvordan er tomten og hageanlegget tatt vare på? Dette er også en generell indikator. Det er viktig å se på terrengforholdene, og vurdere tomten ut fra om den er skrående eller flat: har terrenget forskriftsmessig fall fra grunnmuren og utover, eller har den satt seg og faller inn mot grunnmuren. Se nøye etter hvordan takvannet kommer ned, og hvordan det ledes bort.

3. Som kjøper bør du vurdere nøye opplysninger om de påkostninger og det vedlikeholdet som er oppgitt. Tenk gjennom om dette ser ut til å være godt i samsvar med de forventningene du mener det er rimelig å ha, når du tar hensyn til tidspunkt for når arbeidene er utført.

4. En selger som har bodd i boligen lenge, kjenner den bedre enn noen andre. Det er viktig at selgeren selv er kritisk og aktsom når et salg skal forberedes, det vil spare både selger og framtidig eier for unødvendige konflikter.

Utvendige flater

1. Gå tett inntil, og se nøye på utvendig panel og vurder dette i forhold til bygningens alder. Spør om når den sist ble malt eller beiset, hvor ofte dette har vært gjort, og når det påregnes å bli nødvendig neste gang.

2. Taket er viktig for alle bygninger, derfor bør man være spesielt oppmerksom på dette. Å reparere et tak kan være en betydelig kostnad, og en lekkasje kan ha medført større skader som ikke lett oppdages uten å gå grundig til verks. På eldre bygninger bør en undersøke om taktekkingen er original eller om den er skiftet.

3. Se på utvendige trapper og terrasser, og se særlig på fundamenteringen og konstruksjonene. Er det skjevheter, så kan dette være et tegn på svikt i fundamenteringen. Dårlig fundamentering kan mange ganger føre til fuktskader gjennom konstruksjonene. Se også nøye på vindusbeslag, dørbeslag, takbeslag, renner og nedløp.

Dokumenter

1. Dersom tomten er festet så må festekontrakten leses nøye. Størrelsen på festeavgift og innløsningsrett er særlig viktig.

2. Sjekk at skjøte er i orden, og les gjennom avtaler, garantier for større utbedringer og oppussingsarbeid. Be om å få se alle aktuelle dokumenter.

3. Vær oppmerksom på at du kan trenge bistand til vurderinger og tolkninger av dokumentene.

Benytt vårt kontaktskjema dersom du har spørsmål knyttet til våre tjenester.