Loftet

Loftet

Dersom loftet har oppholdsrom vurderes det på samme måte som andre rom. Er det derimot et kaldt loft, blir det noe annerledes. Da må man spesielt kontrollere og vurdere luftingen av loftet. Se etter om det er dannelse av svertesopp eller andre muggforekomster, og se på gjennomføringene fra loftet og ut: Pipe, ventiler, loftsvindu osv. Er det fuktskjolder rundt noen av disse? Kravene til isolasjon er annerledes nå enn tidligere. God isolasjon betyr mindre varmetap.

Vær oppmerksom på at bygninger med skrå takflater som er isolert som regel skal ha luftspalte over isolasjonen. Spør om det danner seg istapper langs takrennene om vinteren, det er i så fall ikke noe godt tegn.

Benytt vårt kontaktskjema dersom du har spørsmål knyttet til våre tjenester.