Oppholdsrom

Oppholdsrom

Hva slags inntrykk får du av den generelle overflatebehandlingen i boligen? Vurder tilstanden, og tenk på ditt eget behov og ønske om fornyelser. Prøv å åpne og lukke både vinduer og dører, og forsikre deg om at dette er i orden.

Kjøkken

Et nytt kjøkken er en relativt kostbar investering, derfor er det viktig å se nøye på kjøkkeninnredningens alder og tilstand. Åpne kjøkkenbenken og se på røranlegget, se etter eventuelle lekkasjer og tegn på fuktighet.

Våtrom

Utenom kjøkkenet er våtrom og toaletter kostbare rom å fornye. Se derfor spesielt på disse rommene, og vurder sanitærutstyr, blandebatterier og innredning. Hvor gammelt er dette, og hvordan er behovet for utskiftninger? Se også på varmtvannsberederen, og spør om alder på den. En varmtvannsbereder med rust i nedkanten må man regne med å skifte.

Se også nøye på gulv, vegger og himlinger i våtrommene. Forskjellige typer belegg og overflater har ulik levetid. Tenk særlig på levetiden for materialene her, og på behovet for vedlikehold og fornyelser. Sprekker i tapet er et dårlig tegn. Rørgjennomføringer er svake punkt, sjekk at det ikke er fuktighet rundt disse.

Lydisolering

Spør også om lydisoleringen mellom etasjer og rom. Eldre konstruksjoner har ofte svakere lydisolering enn moderne konstruksjoner, og i forhold til de krav vi gjerne setter i dag. Men i vanlige småhus med bare en boenhet er det generelt ikke spesielle krav til lyddempingen.

Benytt vårt kontaktskjema dersom du har spørsmål knyttet til våre tjenester.