Tjenester

Tjenester

Takstmann i Spydeberg og Askim

Er du ute etter en seriøs takstmann? Moen Takst hjelper deg med taksering av fast eiendom i Spydeberg og Askim. Vi har lang erfaring og er medlem av Norges Takseringsforbund – det betyr at du kan stole på at jobben vi utfører for deg er grundig og at den følger alle nødvendige krav som settes for takstmenn.

Verditakst

Takstmann utarbeider rapporten på grunnlag av takstmannens befaring og
oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden.

Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende. Det er verdt å merke seg at grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse av Tilstandsrapport og Boligsalgsrapport.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapportens (BSR) primære oppgave er å analysere bygningers tekniske tilstand ved omsetning av bolig. Denne rapportformen er tilpasset, og takstmann legger i stor grad vekt på å kartlegge forhold/avvik som er vesentlig ved eierskifte.

Det settes en tilstandsgrad på hver enkelt bygningsdel, slik at leser av rapporten enkelt kan få innblikk i hvilke avvik som er forbundet med bygningsdelene. Hver enkelt bygningsdel vil bli vurdert ut i fra, alder, slitasje, utidsmessighet, byggefeil, osv.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Etter en grundig befaring av boligen med hensyn på den tekniske tilstanden lages det en Tilstandsrapport. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slit og elde. En tilstandsrapport kan omfatte en del av eller hele bygningen.

Reklamasjonsrapport

Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor takstmannens oppdrag er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte. Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon. Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på.

De økonomiske konsekvenser av reklamasjonen beregnes med utbedring til referansenivået dersom det konstateres et negativt avvik. Det gjøres fradrag for eventuelle forbedringer som følge av at levetid på bygningsdeler forlenges eller at tilstanden på bygningsdeler blir fornyet.

Byggelånsoppfølging

Bankene er ofte interessert i oppfølging av byggeprosesser
som de har finansiert. Moen Takst besørger rapportering av fremdrift og økonomi i større og mindre byggeprosjekter for å sikre at verdiene ivaretas i forhold til planene.

Tilstandsanalyse av våtrom

Moen Takst er Godkjent våtromsbedrift innen taksering, dette gir sertifikat som takstmann for kontroll/tilstandsanalyse av våtrom etter Byggebransjens Våtromsnorm.

Hva er Godkjent våtromsbedrift?

Godkjent våtromsbedrift er en ordning etablert av Fagrådet for våtrom (FFV) for å sikre at våtrom bygges eller rehabiliteres på best mulig måte. Ordningen baserer seg på FFVs utdanning i Byggebransjens Våtromsnorm (BVN), som er et verktøy for både å planlegge og bygge våtrom. Man må bestå en egen eksamen og søke spesielt for å kunne kalle seg Godkjent Våtromsbedrift.

Benytt vårt kontaktskjema dersom du har spørsmål knyttet til våre tjenester.